Avfallsabonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med juni 2022 kommer vi att börja med matavfallsinsamling i vår kommun. Under maj månad 2022 kommer de som önskar sortering av matavfall få ett nytt kärl till sin fastighet.

Matavfall är rikt på både energi och näring.

När vi sorterar ut vårt matavfall kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Du behöver välja avfallsabonnemang!

Du får två val att ta ställning till angående din sophämtning.

  1. Abonnemang med sortering matavfall.
    Matavfallet sorteras ut och läggs i brunt kärl. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet. Restavfallet läggs i ditt gröna kärl.
  2. Abonnemang med osorterat avfall
    Abonnemanget innebär att du som abonnenten aktivt väljer att inte sortera ut ditt matavfall. Abonnenten använder enbart kärl för restavfall.

Hemkompostering

Fastigheter som väljer att själv kompostera sitt matavfall har abonnemang osorterat avfall och måste anmäla om kompostering till bygg och miljökontoret.

Frågor om e-tjänsten

Renhållningen
renhallningen@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa