Lämna klagomål på utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen

LÄS MER

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det. 

Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten. 

Vem framför jag mina klagomål till? 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till pedagog/mentor i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, kan du lämna dina klagomål i den här e-tjänsten eller skriftligt till:
Barn- och utbildningsavdelningen 
Ragunda kommun 
844 21 Hammarstrand

Klagomålet vidarebefordras till berörd rektor. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa