Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (20)

  • Anmälan Bild- och formstuga

   Anmälan Bild- och formstuga i Stugun eller Hammarstrand för elever i årskurs 5 till 9.

  • Ansökan om längre ledighet för elev

   Blankett för ansökan om längre ledighet för elev.

  • Ansökan om skolskjuts

   Blankett ansökan om skolskjuts.

  • Ansökan vuxenutbildning

   Blankett för ansökan vuxenutbildning.

  • Beställning av specialkost på förskola och skola

   Blankett för beställning av specialkost på förskola och skola.

  • Dispensansökan skolskjuts

   Blankett för dispensansökan skolskjuts.

  • Egenvård i förskola, grundskola och grundsärskola

   Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd medan denne är i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om hjälp att komma ihåg att ta sin medicin, få hjälp med provtagning av blodsocker och ta insulin. En del barn har behov av kontinuerlig vård medan andra har behov av tillfälliga insatser.

  • Egenvårdsplan för elever med diabetes

   Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola. Blanketten finns på Svenska barnläkarföreningsens hemsida.

  • Ersättningsbusskort

   Om du som användare förlorat eller på annat sätt orsakat händelser som gör att ungdomskortet blir obrukbart kan du ansöka om ett ersättningskort.

  • Information om eleven och anhöriga

   Blankett för byte av information om eleven och anhöriga.

  • Intresseanmälan - ta emot praoelev

   Ta chansen att visa upp ditt yrke och din bransch för framtidens medarbetare samt gör en god gärning för kommunens elever!

  • Intyg födoämnesreaktioner

   Blankett för intyg födoämnesreaktioner.

  • Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

   Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat uppdrag där kommunen arbetar för att du mellan 16-19 år som inte går gymnasiet ska kunna få extra stöd och hjälp.

  • Lämna klagomål, riskobservationer och förbättringsåtgärder på Elevhälsans verksamhet

   Har du klagomål, förbättringsförslag eller en riskobservation till någon av kommunens elevmedicinska insatser? Då vill vi gärna ha reda på det så att vi har möjlighet att förändra och förbättra.

  Bygga, miljö och infrastruktur (33)

  Kommun och politik (7)

  • Rapportera arvoden och ersättningar

   Här kan du som förtroendevald rapportera arvoden och söka ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

  Kultur och fritid (9)

  • Bidrag vid lovaktiviteter

   Här kan föreningar och företagare ansöka om bidrag för lovaktiviteter för Ragunda kommuns barn och ungdommar. 

  • Lönebidrag till föreningar

   Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att söka bidrag till en viss del av den ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

  • Registrering för föreningar

   Föreningar måste årligen använda den här e-tjänsten för att vara berättigad föreningsstöd av Ragunda kommun. Gäller även nya föreningar som vill söka stöd för första gången.

  Näringsliv och upphandling (10)

  Omsorg och hjälp (12)

  Övriga e-tjänster (5)