Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin, ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Du är skyldig att själv kontrollera försäljningen och ta fram ett för verksamheten lämpligt program för egenkontroll, som du skickar in tillsammans med din anmälan.

Krav

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och föreskrifter om tobak och liknande produkter. Bland annat ställs följande krav: 

  • Du som säljer eller lämnar ut e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta. 
  • E-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska. 
  • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. 

 

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljö
bygg.miljo@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa