Ersättningsbusskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som användare förlorat eller på annat sätt orsakat händelser som gör att ungdomskortet blir obrukbart kan du ansöka om ett ersättningskort. Du måste betala en självrisk på 125 SEK för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort).

Arbetet med ersättningskort har hög prioritet. Inom någon dag får du ett nytt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. (gäller alla 6-19 år).

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen eller lämnar in till Ragunda kommuns Kundcenter så att funktionen kan undersökas.

Postadress: Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand

Besöksadress Ragunda kommuns Kundcenter: Centralgatan 13-15, Hammarstrand.

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@ragunda.se
0696-68 20 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa