Beställa tömning av slambrunn eller tank

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du beställa tömning av slambrunn eller tank.

Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Det måste finnas en farbar väg för lastbil fram till slambrunnen.
  • Vägen ska klara av tung trafik. 
  • Vi debiterar extra för onormalt tunga lock. 
  • Märk gärna ut brunnen med en käpp eller liknande.
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
  • Använd kodlås till bommar och lock.

För planlagd tömning gäller grundavgift inklusive moms. Övriga avgifter eller tilläggsavgifter framgår av renhållningstaxan.

Kommunen ansvarar ej för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall väg ej uppfyller kraven på bärighet. 

Frågor om e-tjänsten

Renhållningen
renhallning@ragunda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Beställningen ska göras av fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa