Ansökan om slamtömningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har ett fritidshus har du möjlighet att välja tömningsintervall på din slambrunn.  För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

Frågor om e-tjänsten

Renhållningen
renhallning@ragunda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägaren gör beställningen
  • Beställningen gäller ett fritidshus

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa