Bidrag vid lovaktiviteter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar och företagare ansöka om bidrag för lovaktiviteter för Ragunda kommuns barn och ungdomar. Sista ansökningsdag för respektive lov skickas ut till föreningarna i förväg. För att få utskicken är det viktigt att ni har uppdaterad information i föreningsregistret, läs mer om det här: Föreningsregister - Ragunda kommun

Ragunda kommun ser gärna att förenings- och/eller näringslivet tar initiativ och anordnar lovaktiviteter och de kan därför ansöka om ett särskilt bidrag för detta.

Villkor för aktiviteter

  • Det är barn 6 - 15 år som räknas.

  • Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna eller till stor reducerad kostnad.

  • Aktiviteten ska redovisas efteråt med antal deltagare, fördelning pojkar/flickor som deltagit i aktiviteterna, plus en enkel reflektion om vad de extra pengarna betytt.

Tänk på att

Vi förutsätter att de aktiviteter som ni söker för är stimulerande för såväl flickor som pojkar, att de främjar integration och bidrar till att skapa nya kontaktytor för barnen.

Lovaktiviteterna ska annonseras i evenemangskalendern på ragundadalen.se. Skicka in era evenemang via det här formuläret: Skicka in ditt evenemang - Ragundadalen.

Ansökan om lovpengar för lovet kan göras även för helgen innan lovet startar, detta för att i största möjliga mån kunna fördela ut aktiviteterna på olika dagar. Samarbeta gärna och kom ihåg att aktiviteterna även kan förläggas utanför de större orterna.

Frågor om e-tjänsten

Lena Sirkka
lena.sirkka@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa