Synpunkter, beröm och klagomål

LÄS MER

Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Alla synpunkter registreras som allmänna handlingar. Registret finns tillgängligt via kommunens diarium. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Talar du om ditt namn och din adress så skickar vi en bekräftelse till dig och berättar vem som tar hand om din fråga. Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i frågan.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste registrering av personuppgifter godkännas av den vars uppgifter registreras. När du skickar in dina synpunkter godkänner du att Ragunda kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat och att ärendet kan komma att publiceras på kommunens webbplats.  

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa