LOK - Lokalt kommunalt aktivitetsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det lokala aktivitetsstödet är till för att stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet. Stödet riktar sig till föreningar med aktiviteter mot barn och unga, pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar.

Kan sökas två gånger per år. Första ansökan ska vara inne senast 1 mars och och den andra senast 1 september.

För första mars rapporterar ni för utförda aktiviteter för perioden 1 juli till 31 december.

För första september rapporterar ni för utförda aktiviteter för perioden 1 januari till 30 juni.

Syfte

Stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet. Stödja och främja det förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet.

Frågor om e-tjänsten

Föreningssamordnare
forening@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa