Lokalt Aktivitetsstöd (LOK)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det lokala aktivitetsstödet är till för att stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och ungdom.

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar kan få aktivitetsstöd. Bidraget kan utgå både från kommunen och från den riksorganisation som föreningen tillhör. Det kommunala stödet baserar sig i stort på kriterierna för det statliga stödet, men är generösare på två viktiga punkter;

 • Aktivitetsstödet utgår även till verksamhet som inte tillhör något idrottsförbund.
 • Aktivitetsstödet utgår till deltagare från 0 till 20 år.

Ansökan om bidraget görs i efterhand två gånger per år, senast den 15 februari och 15 augusti.

De föreningar som söker det statliga stödet kan bifoga sidorna från IdrottOnline, annars är det kommunens egen blankett som ska användas

Villkor

 • Deltagarna ska vara medlemmar i föreningen och hemmahörande i kommunen.
 • Minst fem deltagare och en ledare per sammankomst.
 • Aktiviteten skall pågå minst 60 minuter. Verksamheten kan bedrivas individuellt eller i grupp, men ska inledas och avslutas med en gemensam, ledarledd samling.
 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och längd.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och marknader.
 • Gällande tävlingsarrangemang får den egna föreningens medlemmar tas upp
 • Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt.
 • Varje aktivitet får bara rapporteras av en huvudman. Studiecirklar rapporteras normalt av studieförbunden inom ramen för deras särskilda anslag.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Medlemsantal
 • Närvarokort

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa