Lämna klagomål, riskobservationer och förbättringsåtgärder på Elevhälsans verksamhet

LÄS MER

Har du klagomål, förbättringsförslag eller en riskobservation till någon av kommunens elevmedicinska insatser? Då vill vi gärna ha reda på det så att vi har möjlighet att förändra och förbättra.

I Ragunda kommun är invånarnas åsikter viktiga. Genom klagomålshanteringen kan du som invånare exempelvis:

  • Lämna information om händelser som inte varit i enlighet med förväntningar, lag eller andra bestämmelser.
  • Ge oss tips på hur vi kan förbättra och utveckla inom Ragunda kommuns elevmedicinska insatser.
  • Dela med dig av idéer och åsikter som förbättrar vår verksamhet.

Den här tjänsten är en viktig del i Ragunda kommuns elevmedicinska patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete och ger oss goda möjligheter att upptäcka och komma tillrätta med brister i våra verksamheter och uppdrag – samt förhindra att liknande brister uppkommer igen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa