Verksamhets- och kulturstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stödet syftar till att främja förutsättningarna till ett levande kulturliv med allmänintresse så som konst, musik, litteratur, teater, film, foto, dans, lyrik med mera.  Stöden kan sökas från 1 januari till och med 1 september för verksamhet innevarande år.

Stödet ämnar också uppmuntra till ett jämställt deltagande och att vilja delta i och skapa kultur. Stödet kan sökas av lokalt förankrade föreningar som till exempel vill arrangera ett kulturprogram eller utveckla en projektidé för ett bra kulturklimat.

Stödet beviljas för bland annat arvode för artister, resekostnader för artister/medverkande i arrangemanget eller projektet, kostnader för ljud och ljus och kostnader för lokalhyra.

Stödet beviljas inte för exempelvis: Arvode för arrangörer, resekostnader för arrangörer, stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål, intern föreningsverksamhet, förtäring, arrangemang i anslutning till möten (tex. årsmöte), produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CD:s och film, produktion och sändning av radio- och tv-program, administration, annan förvaltning, välgörenhet, religiös eller politisk organisation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa