Närvaro och omdöme för PRAO

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du rapportera omdöme och närvaro för din PRAO-elev.

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
syv@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa