Beställning av allmänna handlingar, bygglovshandlingar, betygskopior

LÄS MER

I denna tjänst kan du beställa bygglovshandlingar, betygskopior och övriga allmänna handlingar.

Om du vill beställa kopia på flera handlingar eller betygskopior måste du använda tjänsten flera gånger

Att tänka på

Alla uppgifter som efterfrågas för respektive handling behövs för att hantera din begäran.

Vill du beställa handlingar anonymt ringer du 0696-68 20 00.

För tryckta kopior och utskrifter av allmänna handlingar tas avgift. Gällande taxa hittar du på Ragunda kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Kansli
kansli@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa