Överlämning till gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att få information om de elever som har varit i behov av särskilt stöd eller haft andra typer av behovsstyrda insatser får vi möjlighet att främja elevernas utveckling och lärande. I samband med vårens utvecklingssamtal fylls denna e-tjänst i för elever i behov. Grundskolans specialpedagog och rektor, alternativt introduktionsprogrammets mentor, ansvarar för att uppgifterna överlämnas till gymnasieskolan senast den 31 maj.

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
syv@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa