Ägarbyte: Vatten, renhållning och slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du flyttar måste du anmäla ett ägarbyte så att abonnemangen skrivs över på den nya ägaren. Detta gör ni enkelt via vår e-tjänst.

Säljaren behöver signera med e-legitimation för att abonnemangsbytet skall genomföras. Om ni inte har tillgång till e-legitimation kan ni vända er till kundcenter för att få hjälp anmäla ägarbyte

Obs! Det är alltid fastighetsägaren som ska stå på abonnemanget, inte hyresgäster eller inneboenden.

Varför måste jag anmäla ägarbyte?

Då Ragunda kommun inte får besked om att fastigheten bytt ägare är det fastighetsägarens skyldighet att meddela oss detta. Om vi inte får in anmälan om ägarbyte kommer fakturan fortsatt att gå till den som är registrerad på fastighetens abonnemang.

Frågor om e-tjänsten

Renhållningen
renhallning@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa