Lönebidrag till föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att söka bidrag till en viss del av den ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

Ändamål

Att täcka viss del av ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

Villkor

Ragunda kommun ska godkänna lönebidragsanställning innan bidrag kan utgå. Ansökan skickas in via den här e-tjänsten.

Har ni redan blivit beviljad lönebidrag använder ni den här e-tjänsten: Rekvirering av beviljat lönebidrag för föreningar - Ragunda kommun

Bidrag

Till lönebidragsanställningar inom föreningslivet beviljas med högst 10% av lönekostnaden inkl. personalkostnad per månad.

Frågor om e-tjänsten

Utvecklingsenheten
forening@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa