Lönebidrag till föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att söka bidrag till en viss del av den ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

Har ni redan blivit beviljad lönebidrag använder ni den här e-tjänsten: Rekvirering av beviljat lönebidrag för föreningar - Ragunda kommun. Rekvirering görs var tredje månad.

Ändamål

Att täcka viss del av ideell förenings lönekostnad för lönebidragsanställd personal.

Villkor

Ragunda kommun ska godkänna lönebidragsanställning innan bidrag kan utgå. Ansökan skickas in via den här e-tjänsten.

Stödet delas ut procentuellt utifrån sysselsättningsgrad, men med max 2 000 kronor per månad vid en heltidstjänst (100%). Kan sökas från 1 januari till och med 1 september för verksamhet innevarande år. Föreningen kan ansöka om stöd för en anställd per år.

Frågor om e-tjänsten

Utvecklingsenheten
forening@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa