Rekvirering av beviljat lönebidrag för föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du blivit beviljad lönebidrag rekvirerar du stödet var tredje månad under året. Föreningen kan ansöka om stöd för en anställd per år.

Har din förening inte ansökt om lönebidrag? Använd den här e-tjänsten först: Lönebidrag till föreningar

Bidrag

Stödet delas ut procentuellt utifrån sysselsättningsgrad, men med max 2 000 kronor per månad vid en heltidstjänst (100%). Kan sökas från 1 januari till och med 1 september för verksamhet innevarande år. Föreningen kan ansöka om stöd för en anställd per år.

Frågor om e-tjänsten

Utvecklingsenheten
forening@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa