Rekvirering av beviljat lönebidrag för föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar i Ragunda kommun har möjlighet att söka bidrag till en viss del av den ideella förenings lönekostnad för exempelvis lönebidragsanställd personal.

Villkor

Ragunda kommun ska godkänna lönebidragsanställning innan bidrag kan ges. Föreningar som avser att anställa ex lönebidragsanställd personal ska därför i förväg ta kontakt med kommunen. Beslut om lönebidrag till förening är tidsbegränsat, och omprövas vid varje ny lönebidragsperiod som beviljats från arbetsförmedlingen. Minsta anställningstid är en månad. Föreningen kan ansöka om lönebidrag för en person per år.

Har din förening inte ansökt om lönebidrag? Använd den här e-tjänsten först: Lönebidrag till föreningar

Bidrag

Till lönebidragsanställningar inom föreningslivet beviljas med högst 10% av lönekostnaden inklusive personalkostnad per månad. Ansökan ska göras för 3 månader åt gången. Med ansökan skickar ni med verifikat om föreningens lönekostnad. 

Ansökan om bidrag

Ansökan skall göras av föreningens firmatecknare. I samband med ansökan skall ni skicka med den senast beslutade

  • Verksamhetsberättelsen
  • Verksamhetsplanen
  • Ekonomiska redovisningen
  • Antalet medlemmar

Frågor om e-tjänsten

Utvecklingsenheten
forening@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa