Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt avfallsförordningen 45 § (2011:927) och lokal renhållningsordning.

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljö
bygg.miljo@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa