Anmälan med tidigare beslut om kompostering av organiskt hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att anmäla fortsatt användning av kompost med befintligt beslut från Bygg- och miljönämnden.

För anmälan om ny kompostering av organiskt avfall använd E-tjänsten: Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

 

 

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljö
bygg.miljo@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa